top of page
236087914_379039217067425_7207769217452299644_n.jpeg

Trummans helande kraft

Välkommen till en helg i den helande trummans magi!

Denna kurs riktar sig till dig som redan utövar någon form av healing och önskar ett komplement eller till dig som enbart vill använda trumman som helande instrument till dig själv och/eller andra. Trumman är ett av de äldsta instrumenten vi människor känner till. Den har använts till ceremonier, att spela på, till helande och på många fler sätt av våra ursprungskulturer.

På en fysisk nivå har studier påvisat att hjärnvågorna saktar ner till en långsammare rytm, de går från vårt aktiva vakenstadium, beta, till en mer avslappnad sinnesstämning, alpha. Det har också påvisats positiva effekter på vår hälsa. Trumljudet gör oss glada och avslappnade och kan fungera som en distraktion vid smärta. Vibrationen från trumman ökar också immunförsvaret, enl studier av Barry Bittman, MD och neurolog.

Ordet rytm har ett grekiskt ursprung som betyder flyta. Att flyta med i livets rytm och förflytta vårt medvetande till här och nu. Vi är då inte upptagna av vårt förflutna eller oroar oss inte för framtiden.


På en spirituell nivå kan chakran balanseras och vi kan nå alternativa medvetandetillstånd samt att trumman integrerar kropp, sinne och ande.

Denna helg praktiserar vi följande:
- förbereda dig själv inför en trumsession
- skapa ett ”sacred space”
- rena ditt ”sacred space”
- kalla in elementen
- möta din trumguide
- göra trumresor för klient
- arbeta med kraftdjur
- hitta/återta din röst
- chakrabalansering
- initiering till din healingtrumma
- helande trumning för klient
- trumma i grupp


Investering: 2.800 kr

Anmälningsavgift: 800 kr


Plats: Meddelas senare


Anmälningsavgift och reservation av plats, 800 kr till Anette Björsund på BG: 5322-8110 och resterande belopp inbetalas senast 3 veckor innan kursen.

bottom of page