top of page
Image by Julian Hanslmaier

Angelic Reiki ©

Vi är nu inne i en tid med vibrationshöjning på jorden och en vidareutveckling av Reikisystemet har skett. Precis som i Reikisystemet, sker elevens energihöjning genom initieringar som sätter igång processer hos mottagaren. Det kan vara såväl fysiska, psykiska, mentala, emotionella, andliga som sociala.

Angelic Reiki © integrerar Reiki med flera andra energistrålar och teorin bygger på äldre esoteriska visdomsläror. Även de som redan arbetar med starka energier får ytterligare kraftfulla energiredskap genom att invigas till Angelic Reiki ©.

Kevin och Christine Core är grundare av Angelic Reiki ©-systemet.

Fristående kurser i Angelic Reiki-systemet

Image by Aditya Saxena

Nybörjarkursen – Angelic Reiki 1 & 2

Innebär först och främst en andlig resa och ett personligt helande och växande för dig. Den ger dig också förmågan att förmedla denna energi till andra, vilket hjälper dem att helas och växa andligt. På denna kurs lär du dig även en distansteknik. Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende i ditt praktiserande krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater.

Angelic Reiki 3 & 4

Kursen initierar dig till masterenergin i Angelic Reiki®-systemet. Det är först och främst en personlig process, där energin är redskapet för att finna din inre mästare, så att du kan bemästra ditt eget liv. Det handlar inte om att bli andligt perfekt, utan om att uppnå självkännedom och acceptans för att din verklighet är din egen skapelse och att vi alla har personligt ansvar för våra liv.


De nya energiförbindelserna kan väcka dina andliga talanger och gåvor, och visa på din personliga väg med nya utmaningar som får dig att växa. Förändringar föregås många gånger av kaos och förvirring, men mästarenergierna hjälper dig att ha tillit i utvecklingsprocessen.

Angelic Reiki Professionell 

För att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki® krävs att du gått denna kurs. Den inkluderar kunskaper och tekniker som du behöver för att arbeta med Angelic Reiki® professionellt.


Kursen är uppdelad i två delar: 


Del 1. De första två dagar fokuserar på Angelic Reiki® som helandemetod; andliga aspekter och fördjupning av helandet. 


Del 2. Den tredje dagen innehåller praktiska, samt andliga och etiska aspekter av att arbeta med Angelic Reiki® professionellt. Etablerade företagare inom liknande hälsoområde kan välja bort del 2.


För att få diplom och rättigheter att använda namnet krävs också att eleven skriver under etiska regler för Angelic Reiki®.

Angelic Reiki Master

Kursen innehåller det du behöver för att lära ut Angelic Reiki® till andra. Det inkluderar även repetition, fördjupning, diskussioner och att träna olika moment. Kursen anpassas delvis efter gruppens behov. Inga nya tekniker tillkommer, men allt energiarbete, som initieringar, meditationer och praktiska övningar orsakar som alltid en frekvenshöjning hos dig.

Förenade Reikiförbundet logotyp.png

Förenade Reikiförbundet

Reikiförbundet är en förening och samarbetsorgan som välkomnar alla Reikiutövare i Sverige, oavsett vilken inriktning inom Reiki som man är aktiv inom. Jag är medlem och har även varit aktiv inom styrelsen i tre år.

bottom of page