top of page
Sök
  • ettena55

Reiki Drum & trummans helande vibrationer

Trumning har många fysiologiska effekter på vår kropp. Det ökar hjärtfrekvensen och blodflödet. Den aktiverar både den logiska vänstra hjärnhalvan och den högra intuitiva hjärnhalvan. Den kopplar samman människan med jordens vibration genom att hjärnvågorna saktar ner till ungefär 8 cykler per sekund alltså samma frekvens som Jorden. Man har noterat att iq-värdet har förbättrats genom att få lyssna till trumning.


En färsk studie av E. Glenn Shallenberg på Torontos universitet visade att IQ resultaten för en studiegrupp 6-åringar, förbättrades signifikant efter att ha de fått mottaga trumsessioner. Andra fördelar av att trumma är förbättrad musikalisk koordination och hjärnaktivitet samt stresslindring.


Studier har också påvisat att trumning kan stärka immunsystemet. Neurorlog Barry Bittman, MD på Mind-Body Wellness Center i Meadville, Pennsylvania ledde en studie där man fann att patienter i en grupp som tog del av trumning erfor ökade nivåer av vita blodkroppar. Bittman testade också blodsammansättningen på 111 friska människor i olika experiment. Man fann att deltagarna i alla grupper upplevde en sänkning av kortisol, som är en stressindikator, gav upphov till känslor av välbefinnande samt frigjorde emotionellt trauma.

Andra studier har påvisat positiva effekter på Alzheimer’s och dementa patienter. Alzheimer's patienter i en långt gången sjukdom kan ta efter och trumma enkla trumrytmer. Trumning verkar att få Alzheimer's patienter tillfälligt fokuserade för en kort sammanhängande stund.

Forskning har också visat omfattade positiva effekter på immunsystemet och tillträde till hela hjärnan genom att de två hjärnhalvona synkroniseras. När båda pulserar obehindrat i harmoni så uppstår intuitivt vetande.


Omedveten information kan nås genom symboler och bilder och en återintegration av ens själv kan ske. När även frontalloben synkroniseras integreras den ickeverbala informationen, förståelse och känslor av insikt kan uppnås.


Trumning genererar en dynamisk neuronal koppling i alla delar av hjärnan, även där det finns en specifik skada eller nedsättning som ex ADD. Ju fler kopplingar som kan göras i hjärnan efter en stroke eller en neurologisk nedsättning som Parkinsons ju mer integrerade kan personens upplevelser bli. Trumning visar sig också framkalla alternativa medvetandetillstånd. En studie av Barry Quinn, PhD fann att även en kort trumsession kan fördubbla alphahjärnvågorna. När hjärnan förändras från Beta till Alphavågor så produceras känslor av eurofi och välbefinnande. Alpha vågor är associerade med förändrat medvetandetillstånd som mediation och shamansk trance. Många upplever ett djupt helande och kan släppa negativa känslor och blockeringar. Ljudvågornas vibration går igenom varje cell i kroppen och stimulerar frigörandet av negativa cellminnen. Trumning kan också hjälpa de som lider av någon typ av missbruk genom att de lättare kan hantera och uttrycka sina känslor utan att använda drogen.


Att trumma tillåter dig att vara i nuet och därmed lindra den så vanliga stressen som det innebär att hålla fast vid det förgångna och oroa sig för framtiden.


En Reiki Drum session börjar samtal om vad klienten behöver hjälp med, är det för avslappning, smärta, oro eller annat. Man ligger skönt nedbäddad på en massagebänk med värmemadrass och jag skapar ett helgat rum med Reiki-symbolerna som jag också använder under behandlingen tillsammans med trumman på olika sätt beroende på vad vi ska fokusera på, precis likadant som i en ordinär Reiki-session. Jag trummar runt om, över dig i olika eller i samma takt. Jag följer flödet i trumman via intuitionen och trummans vibrationer förändrar frekvensen i din energi så läkning kan komma till. En magisk behandling om man gillar trummor.


Comments


bottom of page